Harmonogram závodů

logo


Program závodu

6:00 – 8:00 technická a administrativní přejímka
7:30 – 8.30  volný trénink
8:45 – 9:00  rozprava s jezdci
9:00 – 11:00 1. rozjížďky
11:00 – 13:00 2. rozjížďky
13:00 – 15:00 3. rozjížďky
15:00 semifinálové a finálové jízdy

KartCross a RallyCross Cup

logo


 

Ze strany jezdců divize KartCross byl vysloven zájem svézt se při závodech Rallycross Cupu. Za projevený zájem jsme rádi a proto bude vypsána i divize KartCross.

(podle zájmu ze strany jezdců na jednotlivé závody)

Technické přejímky a testování

logo


 

Testování proběhne 20.4. od 14:00, 25.4. od 15:00,  1.5. od 15:00 a v den závodu do 7:30 na Sedlčanské kotlině.

Technické přejímky budou brány s rozumem. Velmi přísným okem se bude sledovat bezpečnost jezdce. Ostatní věci budou vždy jezdci zapsány do karty s datem, do které se musí závada odstranit.

Nový web

logo


 

Tyto nové webové stránky jsou zatím v beta verzi. Máte-li návrhy, co by mělo být na webu zmíněno, zašlete mi prosím na email rallycross-cup@email.cz podněty

Rallycross Cup

logo

 


Rallycross Cup je projekt, který si klade za cíl pozvednout rallycross v České republice, přivést rallycrossu nové jezdce a nabídnout prostor pro závodění širšímu okruhu lidí.

Vozy ve své podstatě odpovídají vozům stavěným podle Národních sportovních řádů včetně jejich příloh, výjimku tvoří úlevy v použitých materiálech. Více informací naleznete v záložce dokumenty.

Přihlášky a dotazy prosím zasílejte na  kontaktní e-mail: rallycross-cup@email.cz